De Kieslijst voor de Gemeenteraadsverkiezingen 2018

Dertien enthousiaste en betrokken Scherpenzelers zetten zich met hart en ziel in voor het dorp. Ze komen uit alle geledingen van ons mooie dorp Scherpenzeel, en bepalen al 3,5 jaar met elkaar de politieke lijn die uitsluitend gericht is op de belangen van Scherpenzeel. Geen hoogdravende, zelfverheerlijkende, nietszeggende politieke praatjes. Maar praktische standpunten die gebaseerd zijn op nuchtere, eerlijke Scherpenzeelse meningen. Dat is waar GBS voor staat.

Henk Brons heeft de afgelopen jaren als fractievoorzitter deze duidelijke koers bewaakt en is ook in 2018 lijsttrekker van de partij.

De kandidaten op de kieslijst 2018:

 1. Henk Brons
 2. Henny van Dijk - van Ommering (wethouderskandidaat)
 3. Nico Wallet
 4. Ineke Schimmel-de Greef
 5. Evert van Loo
 6. Willeke van den Broek
 7. Jan van de Fliert
 8. Lorraine Voortman-Visser
 9. Bert van Ginkel
 10. Naomi Voortman
 11. Piet Ritmeester
 12. Tineke Verbeek-van Ginkel
 13. Erwin Voortman