Fractie

Raadsfractie GemeenteBelangen Scherpenzeel

 • Bestaat uit de gekozen en beëdigde raadsleden
 • Zijn het politieke verlengstuk van de partij binnen de Gemeenteraad
 • Hebben ieder een afzonderlijke stem (1 van de 13) in de Gemeenteraad
 • Werken in de geest van de partij, maar dienen ook het coalitieakkoord
 • Bereiden samen met de steunfractie de Cie- en Raadsvergaderingen voor
 • Bestuderen de raadsvoorstellen en vormen zich een mening hierover
 • Opstellen van moties en amendementen
 • Ontplooien van initiatiefvoorstellen
 • Onderhouden van politieke relaties en contacten met coalitiepartner
 • Contact houden met inwoners en diverse vertegenwoordigers daarvan
 • Specialiseren in toegewezen portefeuilles
 • Bijwonen van de bestuurs- en ledenvergaderingen

Wethouder

Hennie van Dijk

getrouwd met Gert, 2 volwassen dochters
werkzaam geweest als: Hoofdconducteur NS
hobby`s : lezen, pianospelen handwerken( patchwork)

Waarom GBS? Toen men contact met mij opnam met de vraag of ik interesse had voor de nieuwe  politieke partij GBS, moest ik daar best wel even over nadenken.

Dan wil je toch wel graag dat die partij datgene uitdraagt waar je zelf  achter kan staan. Anders moet je er niet aan beginnen En dan begint het toch weer te kriebelen..... die bemoeizucht van mij.

Fractieleden

Henk Brons,  Fractievoorzitter GBS

Getrouwd met Marieke, 2 zonen, Jeroen en Marcel

Werkzaam als:  projectleider bij  bouwbedrijf Grootheest   Bennekom

Hobby`s:  Vissen, Politiek, en te veel om op te noemen
Waarom GBS? : de Scherpenzelers waren niet meer geïnteresseerd in de politiek omdat er toch niemand luisterde, dat moest anders vond ik.

Toen Er plannen kwamen voor de GBS, heb ik de kans gegrepen om mee te doen.

En ik vind het nog steeds geweldig leuk.

Gemeenteraadslid: Nico Wallet

Gemeenteraadslid: Ineke Schimmel

Gemeenteraadslid: Evert van Loo

Gemeenteraadslid: Jan van de Fliert