Bestuur van de vereniging GemeenteBelangen Scherpenzeel

Taken

 • Algehele leiding over de partij
 • Voordragen van bestuursleden en kieslijstleden
 • Uitgangspunten uit het verkiezingsprogramma bewaken
 • Toezicht houden op de verrichtingen van (steun-)Fractie
 • Alle secretariële verplichtingen van de vereniging uitvoeren
 • Alle financiële verplichtingen van de vereniging uitvoeren
 • Verzorgen van publicaties van de partij
 • Het beheren van de website en eventuele andere digitale media
 • Ontplooien van nieuwe initiatieven
 • Organiseren van ledenvergaderingen en partijbijeenkomsten
 • Beleggen van bestuursvergaderingen
 • Contacten onderhouden met de doelgroepen
 • Bijwonen van fractievergaderingen
 • Bevoegdheden en verantwoordelijkheden volgens de partijstatuten

Bestuursleden

Voorzitter: Bert van Ginkel
Secretaris: Lorraine Voortman – Visser
Penningmeester: Tineke Verbeek – van Ginkel