Historie van de partij

Wat voorafging: in 2008 maakte de toenmalige CDA wethouder een flinke schuiver die te groot was om onder het tapijt te schuiven vonden enkele leden van de CDA-fractie.  Het gevolg was dat het college viel en de CDA fractie twee goede krachten kwijt raakte te weten Evert van de Glind  en Ad van Es. Zij gingen verder onder de naam: Groep van Es / van de Glind.

Het nieuwe college bestaande uit DS, VVD en CU timmerde samen met het CDA alles dicht en ging met oog- en oorkleppen op verder. Er waren bijna geen mogelijkheden meer voorde inwoners om iets aan te kaarten of om verkeerde  ontwikkelingen een halt toe te roepen. Als klap op de vuurpijl ging  het college van DS, VVD en CU met het gestrekte been het fusieproces  van Scherpenzeel, Woudenberg en Renswoude in. De meningen van Groep van Es en het CDA werden genegeerd. DS veranderde van een tegenstander in een voorstander. Afwijkende meningen werden bruut neergesabeld. Gelukkig voor ons mooie dorp hield de Gemeente Renswoude moedig stand in de strijd om zelfstandigheid. Uiteindelijk besliste de 2e kamer anders. Uniek in de Nederlandse cultuur van "alles moet groter".

Na al dit trammelant en het zelfstandig blijven kwam  dus de uitgestelde gemeenteraadverkiezing .   Scherpenzeel, Renswoude en Woudenberg waren tijdens de raadsverkiezingen van maart 2010  overgeslagen,  want “men zat in een fusieproces".

In de nazomer begon het een beetje te rommelen in de samenleving, er was een toenemend gevoel van onbehagen jegens de coalitie van VVD, DS en CU. Onwelvallige besluiten werden bruut doorgedrukt, een megalomaan Kulturhus werd met veel gemeenschapsgeld uit de grond gestampt. Iets wat 5 miljoen euro zou kosten bleek uiteindelijk 9 miljoen te hebben gekost. Ingezonden stukken in de Scherpenzeelse Krant uit die tijd lieten zien welke onrust er heerste. 

Evert van de Glind ging eens peilen bij inwoners van Scherpenzeel, of er behoefte was aan een alternatief geluid in de politiek.  Dit resulteerde in de oprichting van Gemeente Belangen Scherpenzeel!

Een kleine gideonsbende verzette ontzettend  veel werk. Een partij oprichten is wat anders dan er ook een uit de grond stampen.  Heel veel moest worden geleerd.  Een verkiezingsprogramma werd gemaakt waarbij iedereen zijn zegje kon doen en een mening kon ventileren.

Dit resulteerde in een kort maar krachtig programma, anders gezegd :Wij luisterden naar de inwoners.

Door onze onervarenheid kwamen er verrassende zaken bovendrijven. GBS bleek in smaak te vallen binnen de Scherpenzeelse samenleving. Een korte maar hevige verkiezingscampagne kreeg een bijzondere afsluiting tijdens de verkiezingsavond.  We waren echt overrompeld. In een klap met 4 zetels in de raad. Ruim 1200 inwoners vertrouwden ons hun stem toe.

Ook de SGP won een zetel zodat het voor menigeen al gelijk duidelijk werd dat de winnaars van de verkiezingen een coalitie moesten gaan vormen. Voor GBS was dit allerminst het geval. Omdat we een partij zijn voor iedereen hebben we de formatie periode ruim gebruikt om met alle partijen te praten. Helaas bleek een brede coalitie geen haalbare kaart en uiteindelijk werd de coalitie met de SGP gevormd. Hierna werd het programma voor de komende drieëneenhalf jaar geschreven.

De nieuwe coalitie SGP/GBS heeft het werk voortvarend opgepakt en veel bereikt voor Scherpenzeel

De wethouders en Henk Vreeswijk en Evert van de Glind vormden een prima team.  Men raakte goed op elkaar ingewerkt en de uitvoering van het collegeprogramma werd voortvarend ter hand genomen.

Natuurlijk was de deceptie bij de overige partijen groot (en is dat tot op heden nog).  De oppositie van VVD, CDA, DS  en CU was soms fel en soms was het front van deze parijen zeer verdeeld  zodat weer eens bleek dat de belangen voor de inwoners  ook gehoor kregen bij de oppositie, wat resulteerde in  raadsbreed aangenomen voorstellen.

Ook het hoofdpijndossier Kulturhus De Breehoek heeft veel stof doen opwaaien.  Jaarlijks kwam men ruim een ton tekort op de bedrijfsvoering. Hier is onder leiding van de GBS een punt achter gezet. Zonder deugdelijke boekhouding, begroting en onderbouwing van de plannen : Geen subsidie!

Een ander hoofdpijndossier, Gooswilligen, is helaas  deze collegeperiode niet opgelost. Een probleem dat meer dan 10 jaar geleden is ontstaan en waar sindsdien met wisselende aandacht mee is omgesprongen, kon helaas niet worden opgelost de afgelopen drie jaar.

Soms werden er harde noten gekraakt, en dat werd ons en vooral  wethouder Evert van de Glind  niet in dank afgenomen. Meer dan eens lag hij onder vuur van de oppositie. Echter,  zijn onverwoestbare optimisme hield hem overeind. Uiteindelijk vond hij zijn Waterloo in een schimmig spel rondom zijn woning. Evert van de Glind was door privé omstandigheden gedwongen te verhuizen, op zijn erf stonden 2 woningen, dit werd betwist door een extern bureau.

Om alles zuiver te houden en om op een eerlijk wijze in het strijdperk te treden met de gemeente zag Evert van de Glind geen andere uitweg dan om op te stappen als wethouder. Deze beslissing kwam voor ons hard aan, maar toch lagen we niet groggy in de touwen.  De coalitie bleef bestaan en wethouder Vreeswijk en burgemeester Visser bleken bereid de portefeuilles over te nemen.

En nu in de "na winter" van  2014  gaat GBS onder aanvoering van haar nieuwe kopman: Henk Brons weer de strijd aan voor het vertrouwen van de Scherpenzeelse inwoners. De klus is begonnen, maar nog niet af we hopen de gelegenheid te krijgen om ons werk voor de Scherpenzeelse bevolking voort te zetten.

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...