Scherpenzeel verder met nieuw bestuursakkoord

12 december 2019

Gemeentebelangen Scherpenzeel zegt vertrouwen in de wethouders van de coalitiepartners op vanwege het voorstel voor herindeling met Barneveld. Gezien het grote belang van de taak die de gemeente heeft, pakken GBS en SGP door en vormen ze een nieuwe coalitie. De SGP gaat tijdelijk twee deeltijd-wethouders leveren.

Kort nadat GBS haar initiatiefvoorstel voor zelfstandigheid had uitgebracht, publiceerde het college van Scherpenzeel op 29 november 2019 een voorstel tot herindeling met Barneveld. Dat was het moment waarop zij formeel brak met de afspraken in het coalitieakkoord. Al heel wat langer werd het geduld van GBS binnen de coalitie op de proef gesteld, maar nu kan de fractie van GBS niet anders dan het vertrouwen opzeggen in de wethouders van PRO en CU. Het onderling vertrouwen en het samenbindend vermogen in het college was onvoldoende om dit te voorkomen.

Na 29 november heeft GBS de SGP-fractie uitgenodigd om een nieuwe coalitie te vormen en dat is gelukt. Er is een bestuursakkoord gesloten dat voortgaat in de lijn van het vorige coalitieakkoord, uiteraard met eigen en actuele accenten. Op 9 december 2019 is het nieuwe bestuursakkoord aan de raad aangeboden met het verzoek dit in de eerstvolgende raadsvergadering op de agenda te zetten. De beoogde wethouders van de SGP zijn de huidige raadsleden G. van Deelen en I. van Ekeren. Beiden krijgen een aanstelling van 0.5 fte. Na de installatie van een kroonbenoemde burgemeester zal één SGP wethouder zich terugtrekken en de andere SGP wethouder zal de functie dan fulltime gaan vervullen. Wethouder H.E. van Dijk-van Ommering van GBS blijft fulltime wethouder.

GBS en SGP willen dat, gezien het belangrijke besluit dat Scherpenzeel genomen heeft om zelfstandig te blijven, het nieuwe college eensgezind en snel de opdracht van de gemeenteraad oppakt en de verantwoordelijkheid neemt voor de uitvoering van de maatregelen zoals op 9 december besloten.

> Lees het complete bestuursakkoordTerug naar het archiefoverzicht

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni 2022]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart 2022]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart 2022]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari 2022]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari 2022]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...