Zelfstandig Scherpenzeel beste optie

30 november 2019

GemeenteBelangen Scherpenzeel is er wel uit. Een zelfstandig Scherpenzeel is de beste optie. Uit hun goed onderbouwde initiatief voorstel blijkt dat het kan, betaalbaar is en ook nog eens kan rekenen op een groot draagvlak in de samenleving.

Bij de verkiezingen en de coalitievorming was het al duidelijk. GBS wil dat Scherpenzeel zelfstandig blijft. Samen met CU en PRO is afgesproken: “Scherpenzeel is en blijft zelfstandig”. Helaas is dat in het afgelopen jaar voor sommigen gekanteld, terwijl er in Scherpenzeel zelf niets veranderd is. Het zijn met name de invloeden van buitenaf die ons dorp in een negatief daglicht hebben gesteld.

Bij de start van dit college is afgesproken dat we de ambtelijke organisatie moeten verbeteren. Dat er nu zo’n grote investering nodig is, hebben wij eerlijk gezegd onderschat. Maar het is echt nodig. Dat is nu, na alle interne onderzoeken, wel gebleken.

Onze verkiezingsbelofte: Scherpenzeel zelfstandig

Het laatste onderzoek van de Toekomstvisie 2030 is gedaan door een interne stuurgroep bestaande uit alle politieke partijen, het college en afdelingshoofden van het gemeentehuis.

De uitkomsten van dat onderzoek zijn dus breed gedragen. Ook de raadsadviseur deelt deze conclusie. Het bleek helaas toch niet mogelijk om vanuit de stuurgroep een unaniem voorstel te maken. GBS heeft daarom, als grootste partij, het voortouw genomen. Er ligt nu een initiatiefvoorstel voor behoud van zelfstandigheid. Hier is in de raad een meerderheid voor.

Zelfstandigheid gaat inderdaad meer geld kosten. Maar een herindeling kost zeker niet minder. Dat is landelijk wel bewezen. We hebben bovendien heel behoudend gerekend, zodat we met grote zekerheid kunnen zeggen: het gaat maximaal € 92,00 per jaar per huishouden meer kosten. Deze verhoging wordt de komende jaren stapsgewijs ingevoerd en is in lijn met alle verhogingen en financiële situaties van andere gemeenten.

Gemeentehuis Scherpenzeel

Niet alleen lastenverhoging, maar ook besparingen zijn in dit voorstel meegenomen.

We moeten met onze tijd mee en willen daarom veranderingen in de bibliotheek en in de Breehoek. Een volwaardig uitleenpunt met alle maatschappelijke activiteiten daaromheen (tabletcafé, reparatiecafé, activiteiten voor ouderen en jongeren, taalcursussen, enz.) willen we nadrukkelijk behouden! De Breehoek is moeilijk te exploiteren, maar wel een van de belangrijkste voorzieningen in ons dorp. Door dit prachtige gebouw beter in te delen en te combineren met een nieuw gemeentehuis, zal de exploitatie aanzienlijk verbeteren. Het bestuur van De Breehoek kan hiermee in staat worden gesteld om veel meer uit het gebouw te halen, zonder dat de (sport-)verenigingen daar de dupe van worden.

We kunnen dus regie houden over onze eigen voorzieningen en over de zorgtaken van de gemeente. Dat vinden we heel belangrijk voor de mensen die dit nodig hebben.

Niemand tussen wal en schip.

Tijdens de participatie-avond in de Breehoek bleek dat 75% van de Scherpenzelers graag zelfstandig wil blijven. In een democratie bepaald de meerderheid wat er gebeurt in de gemeente. Niet de provincie, niet het college, niet de burgemeester. De inwoners zijn uiteindelijk zelf de baas in hun eigen dorp en de gemeenteraad mag dat namens hen laten uitvoeren.

DRAAGVLAK is tegenwoordig de belangrijkste afweging.

Wij nodigen u van harte uit voor de openbare raadsvergadering in De Breehoek op  9 december 2019 vanaf 20.00 uur.

Wij zullen daar onze bestuurskracht tonen.Terug naar het archiefoverzicht

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni 2022]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart 2022]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart 2022]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari 2022]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari 2022]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...