GBS blij met eindrapport Toekomstvisie

11 november 2019

De uitkomsten van het eindrapport over de toekomst van Scherpenzeel geven aan dat zowel herindeling als zelfstandigheid mogelijk zijn. Beide scenario’s zullen meer geld gaan kosten. Meer complexere taken voor gemeenten vragen ook in Scherpenzeel een investering in de toekomst. Maar er valt wat te kiezen!

Goed onderbouwd rapport
Er is keihard gewerkt om in zeer korte tijd een goed onderbouwd rapport te maken. De fractie van GemeenteBelangen Scherpenzeel is blij met het uitgebreide feitenrapport, dat opgeleverd is door een stuurgroep bestaande uit alle fractievoorzitters, B&W en ambtelijke staf. Een adviesbureau had dit niet beter kunnen doen. Een goed rapport is natuurlijk ook nodig, want het gaat over een belangrijk onderwerp. Samen met het verslag van de raadsadviseur, de heer Bogerd, en de nog te verzamelen bijdragen van inwoners en bedrijven vormt dit een compleet beeld. Op basis hiervan kan de politiek op 9 december a.s. een goede afweging maken: zelfstandigheid of herindeling.

Ambtelijke organisatie
We wisten wel dat er de afgelopen jaren te weinig aandacht is geweest voor de doorontwikkeling van de ambtelijke organisatie, ook gezien de extra taken vanuit de rijksoverheid (staat ook in het coalitieakkoord). Maar dat er zoveel geïnvesteerd moet worden om de gemeente in de toekomst op orde te houden, hebben ook wij, eerlijk gezegd, onderschat. In het rapport wordt uitgebreid onderbouwd hoe we de ambtelijke organisatie willen vernieuwen. Er is uitgegaan van een optimale situatie, met een behoorlijk veilige marge. De investering kan achteraf alleen maar meevallen.

Maar ook bij de optie herindeling zal stevig geïnvesteerd moeten worden in personeel. Het is dan van groot belang om diverse diensten in ons dorp te houden, zoals een balie voor zorgtaken, burgerzaken en andere lokale dienstverlening. Bovendien worden in grotere gemeentes als Barneveld veel hogere salarisschalen gehanteerd.

Bestuurskracht
In grote gemeenten werken vaak heel ervaren bestuurders met daarnaast een of meerdere adviseurs. De bestuurders in Scherpenzeel zijn mensen uit ons dorp, die heel dicht bij de mensen staan en passen bij de Scherpenzeelse schaal. Daar is niks mis mee en geeft ook veel voordelen. Dat blijkt ook uit het rapport. Wel is het noodzakelijk dat onze bestuurders, vooral strategisch en beleidsmatig, goed ondersteund worden. Dit is ruimschoots meegenomen bij de plannen voor de vernieuwde ambtelijke organisatie.

Kosten
Er is een nauwgezette berekening gemaakt van de kosten voor een toekomstbestendig Scherpenzeel. Dat gaat geld kosten, dat kan niet anders als je steeds meer taken van de overheid krijgt en fors gaat investeren. Maar het blijft betaalbaar, zeker in vergelijking tot andere gemeenten. Ook hierbij hebben we met alles rekening gehouden, zodat we straks niet voor verrassingen komen te staan. Scherpenzeel is gewend om voorzichtig en spaarzaam om te gaan met geld. Dat zien we terug in de vele goede voorzieningen, de goede, schuldenvrije(!) financiële positie en de volle spaarpot. Dat kunnen maar heel weinig gemeenten zeggen. Zie www.geldersefinancien.nl of www.waarstaatjegemeente.nl . Ook zijn er creatieve scenario’s bekeken, zoals een gemeentehuis bij de Breehoek. Dit zou het Kulturhus een impuls geven en veel kosten kunnen besparen.

Ook een herindeling zal meer gaan kosten voor onze inwoners. Het is uit onderzoek van de afgelopen jaren gebleken dat herindeling niet goedkoper wordt voor inwoners. (www.coelo.nl).

Onze voorzieningen en de zorg zijn van een veel hoger niveau dan in Barneveld. Bij herindeling zullen we daar uiteindelijk op in moeten leveren, omdat de overige inwoners van de gemeente Barneveld daar natuurlijk niet aan mee gaan betalen.

Geef uw mening!
Het feitenrapport geeft aan dat zowel zelfstandigheid als herindeling mogelijk is. Er moeten dus politieke keuzes gemaakt worden om te bepalen welke variant de voorkeur heeft. De stuurgroep heeft daar een heel mooi overzichtelijk schema voor gemaakt, de zogenaamde argumentenkaart, te vinden op de website www.scherpenzeel.nl onder Toekomstvisie, laatste update 5 november 2019.

We raden inwoners en bedrijven aan om deze kaart te bekijken en hun mening door te geven aan de gemeente via de mail, de website of op de inwonersavond op 21 november a.s. in de Breehoek.

Uw mening en uw opmerkingen zijn belangrijk voor ons, dus kom massaal.

De raadsfractie van gemeentebelangen Scherpenzeel

Voorkeur GBS
“Wij hebben als lokale partij een voorkeur voor een zelfstandig Scherpenzeel, dat is geen geheim, maar niet ten koste van alles”, zegt fractievoorzitter Henk Brons. “Wij hebben er wel altijd in geloofd en dat kon ook bijna niet anders met zulke goede cijfers ieder jaar. We zijn daarom erg blij dat dit gezamenlijk tot stand gekomen feitenrapport aangeeft dat zelfstandigheid heel goed kan. We hoeven niet te worden opgeslokt door een grotere gemeente. We kunnen zelf regie houden over onze uitstekende zorg en onze prachtige voorzieningen voor sport, recreatie en leefomgeving”. Hij besluit: ”Zelfs iedereen die bij voorbaat zijn bedenkingen had over een zelfstandig, toekomstbestendig Scherpenzeel, zal moeten erkennen dat het toch gewoon goed haalbaar is”.

> Lees ook: Het leed dat fusie heetTerug naar het archiefoverzicht

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni 2022]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart 2022]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart 2022]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari 2022]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari 2022]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...