Dorpspartijen kennen het dorp

14 maart 2014

In het Algemeen Dagblad van 14 maart spreekt journalist Piet van Dijk met vertegenwoordigers van locale partijen uit de streek. Hij stelde ook vragen aan Henk Brons, lijsttrekker van Gemeentebelangen Scherpenzeel.

Hoe komt het dat een partij als GBS toch steeds de meeste stemmen weet te trekken?
Wij zijn bezig met het belang van ons dorp, dat waarderen mensen. Geen invloed van de landelijke politiek die er volgens de meeste mensen een zooitje van maken. We staan dicht bij de inwoners en zoeken die het hele jaar op. Niet alleen tijdens de verkiezingen en niet met zware politieke thema’s op een saaie partijbijeenkomst.
Maar op de jaarmarkt met een leuke attentie of dorpsquiz, bij het voorlezen of sjoelen in het bejaardentehuis, op een jeugdraadsvergadering voor groep 7 en 8 waarin we spelenderwijs uitleggen hoe het gemeentebestuur werkt, bij een gezellige quiz-avond in de Breehoek met Henk Westbroek, bij de moonlightshopping, bij NLdoet en de natuurwerkdag. We gebruiken begrijpelijke taal en proberen op een prettige manier met de mensen contact te houden. Onze verkiezingsfolder is daar een mooi voorbeeld van. De afgelopen 3 jaar is veel bereikt, het coalitieakkoord is voor 95% (!) uitgevoerd. De mensen zien echt dingen veranderen in het dorp en dat wekt vertrouwen. Maar er is ook nog veel te doen en we voelen het als onze taak om ons in te zetten voor de belangen van alle Scherpenzelers. Daarom hebben we een duidelijk verkiezingsprogramma met heldere, praktische wensen.

Heeft u enig idee van het profiel van uw kiezer?
Bij GBS vind je mensen van zeer uiteenlopende overtuigingen. Wij doen niet mee aan de verzuiling van links/rechts, liberaal, sociaal, christelijk, enz. Iedere overtuiging krijgt bij ons evenveel respect en invloed. Dat is typisch Scherpenzeels. We zijn een heel tolerant dorp en daar mogen we trots op zijn. Dus niet zeuren over die grote nieuwe kerk, maar ook niet zeuren over activiteiten op zondag. “Samenleven is een ieder ruimte geven”. Onze kiezers zijn Scherpenzelers, dat verbindt hen met elkaar.

En wat is het profiel van de doorsnee GBS-politicus?
De mensen van GBS zijn zeer actief in alle lagen van de Scherpenzeelse samenleving. Daardoor zijn ze voor iedereen heel herkenbaar en makkelijk benaderbaar.  Ze doen letterlijk alles samen en daardoor wordt het politieke beleid breed gedragen in ons dorp. Mensen kennen altijd wel iemand van GBS en kunnen altijd alles vragen, omdat we toegankelijk zijn. De nuchtere, praktische en ondernemende mensen van GBS zien zichzelf niet zo als politici. Men wil gewoon het beste voor het dorp en daar doen ze alles voor.

Wat is uw verwachting voor het aantal kiezers/zetels?
De vorige verkiezingen waren we nieuw en werden we direct de grootste partij. Onze betrouwbare coalitie heeft mooie en belangrijke dingen gedaan. We hopen dat Scherpenzelers ons opnieuw het vertrouwen zullen geven en dat we in ieder geval even groot blijven. Geluiden dat lokale partijen het erg goed gaan doen en dat men in Scherpenzeel graag een stevig tegengeluid wil laten klinken, geven aan dat er misschien wel meer in zit. We wachten het met spanning af. 

Heeft uw partij nauwe contacten met Gemeentebelangen Woudenberg?
Er is eigenlijk nagenoeg geen contact onderling. Na de vorige verkiezingen is wel de wens uitgesproken om elkaar beter te leren kennen. Maar toen de fusie niet doorging hebben beide partijen zich gericht op de coalitie in het eigen dorp. GBS wil toch in de toekomst graag de banden aanhalen. We kunnen wellicht veel van elkaar leren, zeker omdat GBW al heel lang een grote, belangrijke partij in Woudenberg is.

Welke drie items ziet u als de belangrijkste voor de komende vier jaar?

Zorg
De nieuwe zorgtaken voor de gemeente zijn al veel besproken en dat is terecht. Wij hebben ons goed verdiept in die materie en weten waar de vele knelpunten liggen. Toch hebben wij vertrouwen in de uitvoering van die belangrijke zorgtaken voor de kwetsbaarste mensen uit onze samenleving. Extra aandacht is er wat ons betreft voor de jeugd tussen 14 en 18 jaar die dreigen tussen wal en schip te vallen. Ook wonen en zorg voor ouderen staat hoog op de agenda, gezien de laatste ontwikkelingen.
En dan zijn er ook de hele praktische zorgen, zoals de aanrijtijden van de ambulance. Dat die de wettelijke normen bij lange na niet halen, is voor ons ontoelaatbaar.

Dorpsgevoel
De goede voorzieningen en het prettige leefklimaat in ons dorp is vooral te danken aan de vele vrijwilligers, mantelzorgers, verenigingen en lokale ondernemers. Wij koesteren deze fantastische Scherpenzelers die altijd op onze steun mogen rekenen. Ook de invulling van ons centrum is van grote invloed op ons dorpsgevoel. Geen scheve, paaltjes, kapotte muurtjes en onbereikbare parkeerplaatsen meer. Een warmere aankleding, een veilige scheiding tussen auto, fiets en voetganger en goed bereikbare winkels met voldoende parkeerplaatsen.
 
Financiën  
We hebben de financiën goed op orde gebracht. We behoren tot de 9 (van de 408) beste gemeenten van Nederland als het gaat om de financiële huishouding. De woonlasten in Scherpenzeel zijn landelijk gezien zeer laag, we hebben een sluitende begroting, geen schuld en voldoende reserves. We kunnen vertrouwen hebben in een krachtig en zelfstandig Scherpenzeel voor de toekomst. Maar dan moeten we dit goede beleid wel voortzetten. De nieuwe taken komen met veel minder geld naar de gemeente en de jaarlijkse kosten zijn moeilijk te voorspellen. Een ruime reserve hiervoor opbouwen en daar zo spoedig mogelijk mee beginnen is ons motto. Zorg mag nooit afhankelijk worden van geld. Geld bepaalt al veel te veel in ons leven.Terug naar het archiefoverzicht

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni 2022]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart 2022]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart 2022]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari 2022]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari 2022]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...