Landelijke overheid is hypocriet!

2 maart 2014

GemeenteBelangen Scherpenzeel (GBS) verbaast zich over de houding van de overheid ten opzichte van de kleinere gemeenten.

De overheid is er van overtuigd dat de gemeente de 3 belangrijke taken Jeugdzorg, WMO en Participatiewet (3 Decentralisaties) beter kan uitvoeren dan het Rijk en de Provincie. Deze 3 taken gaan over kwetsbare mensen en zijn daarom van enorm belang. Hier kunnen letterlijk levens van af hangen. Deze mensen mag je nooit in de kou laten staan. De gemeente krijgt echter 20% (!) minder geld dan dat het Rijk daar zelf voor nodig had. Allemaal gebaseerd op het feit dat de gemeente dichter bij haar inwoners staat dan de landelijke overheid.

GBS is het eens met die gedachte, maar hoort vervolgens de ene na de andere Haagse politicus roepen dat de gemeenten niet opgewassen zijn tegen deze nieuwe taken. Gemeenteraden en wethouders zouden welwillende amateurs zijn, die niet kundig genoeg zijn om beleid te voeren op deze belangrijke taken. Maar het is wel een beetje laat om daar nu pas achter te komen. Vooral als je weet dat het juist het Rijk is, die de zaken nog niet op orde heeft. Gemeenten hebben beleid moeten maken, zowel lokaal als regionaal, op basis van onduidelijke en onvolledige gegevens van de overheid. Maar op 1 januari 2015 gaat het allemaal wel gebeuren, geen sprake van uitstel.

Schaalvergroting zou de oplossing zijn, zegt Den Haag. Alsof de gemeenten dan dichter bij de mensen komen te staan. Natuurlijk moet je samenwerken met andere gemeenten, maar het eerste contact met deze kwetsbare mensen moet dichtbij en vertrouwd zijn.

Eerst kwam de super-provincie, maar die komt er klaarblijkelijk toch niet. Toen moesten gemeenten minstens 100.000 inwoners hebben van Minister Plasterk. Het scheelde weinig of Scherpenzeel had daardoor geen eigen Burgemeester gehad, maar een interim-bobo. Gelukkig werd ook deze verkiezingsbelofte verbroken, zoals er zoveel beloften niet worden nagekomen door Den Haag (anders zouden we nu allemaal € 1.000,= rijker zijn). Plasterk zegt dat we hem eigenlijk niet goed begrepen hebben en dat schaalvergroting altijd van onderuit moet komen. GBS is blij dat de gehele Scherpenzeelse politiek voorlopig klaar is met welke samenvoeging dan ook. De afgelopen collegeperiode is er een degelijk financieel beleid gevoerd. We kunnen mede daardoor prima verder als zelfstandige, kleine gemeente die samenwerkt met anderen als dat nodig is en nut heeft.

Waarom dit hypocriete gedrag in Den Haag? “Iedereen is zijn straatje aan het schoonvegen”, zegt GBS lijstrekker Henk Brons. “Ze hebben een mooie bezuiniging gescoord en de eigen problemen bij de gemeenten neergelegd. Maar als er later iets misgaat, dan heeft men zich wel ingedekt. Angst regeert. Laat ze meer duidelijkheid geven en de taken fatsoenlijk overdragen, daar hebben we wat aan”.

GBS startte in 2010 haar campagne met Nieuwe Politiek. Sindsdien is er veel veranderd. Nu staan alle partijen met de gehele kieslijst op de foto, staan er ook spandoeken van andere partijen, heeft bijna iedereen kortere en makkelijker te lezen verkiezingsprogramma’s, staan ze ook met een kraampje op de markt of laten ze zich zien op andere gelegenheden. De Scherpenzeelse politiek is dichter bij de inwoners komen staan en dat is mooi. Maar volgens Brons is dit nog niet genoeg. “De politiek moet begrijpen dat de inwoners de baas zijn, wij zijn er voor de inwoners, daar moeten we naar luisteren. Op de landelijke politiek zullen we geen invloed hebben en we zijn ook blij dat we daar op geen enkele manier bij betrokken zijn. Wij zijn er voor het belang van Scherpenzeel. Niets meer en niets minder”.Terug naar het archiefoverzicht

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni 2022]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart 2022]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart 2022]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari 2022]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari 2022]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...