Motie VREEMD? - over tafeltje dekje

18 juni 2016

Agendapunt nr. 17: Motie SWO tafeltje dekje. 

De raad van de gemeente Scherpenzeel in vergadering bijeen op 7 april 2016 overwegende dat:

 • van een gemeente als Scherpenzeel verwacht mag worden dat zij zich verantwoordelijk voelt voor de oudere inwoners van Scherpenzeel;
 • we inmiddels leven in een participatiemaatschappij waarin ouderen langer thuis moeten blijven wonen;
 • we als gemeente voor een “warme maaltijd”, voor die ouderen die daar behoefte aan hebben, behoren te zorgen of in ieder geval dit moeten faciliteren;
 • hiervoor al jaren subsidie wordt verstrekt aan SWO Scherpenzeel;
 • ouderen die een “lekkere maaltijd” gebruiken langer gezond blijven, minder medicijnen nodig hebben en langer zelfstandig kunnen blijven wonen;
 • gemotiveerde vrijwilligers momenteel deze maaltijden bezorgen en waar nodig deze ouderen helpen om te gaan/kunnen eten;
 • een magnetronmaaltijd geen optie is, omdat bijna al deze mensen niet in staat zijn zelf zo’n maaltijd op tijd opwarmen;
 • deze vrijwilligers gemotiveerd blijven als ze onze ouderen van een lekkere warme maaltijd kunnen voorzien;
 • de zorg voor diverse diëten noodzakelijk is en bovendien de zorg- of medicijnkosten mogelijk daardoor veel lager worden;
 • “ tafeltje dekje” een zeer goeie formule is die alom gewaardeerd en geroemd wordt;
 • deze formule naast sociale controle ook de broodnodige sociale contacten biedt aan deze ouderen, waardoor er aanzienlijk minder kans is op vereenzaming of verwaarlozing.

Draagt het college op

 • Om zelf actief te onderzoeken of er instellingen of bedrijven zijn die aan onze ouderen goede, betaalbare warme maaltijden kunnen leveren en hierover contact te onderhouden met SWO;
 • Om voor 26 mei 2016 de raad te informeren welke concrete mogelijkheden er zijn onderzocht en wie de nieuwe leverancier gaat worden voor de warme maaltijden voor de ouderen in Scherpenzeel conform de SWO lijst;
 • om ook in het onderzoek mee te nemen of de keuken in het Huis in de Wei kan worden behouden, zodat deze keuken onze ouderen van een warme maaltijd kan voorzien, zowel op locatie als via “tafeltje dekje”;
 • indien nodig (mocht het vorenstaande niet lukken), in het onderzoek mee te nemen of de keuken in de Breehoek onze ouderen van een warme maaltijd kan voorzien via “tafeltje dekje”.

en gaat over tot de orde van de dag.

Fractie GBS

Deze motie van GBS werd door alle partijen afgedaan als sympathiek, overbodig en door één partij zelfs als vals sentiment waar ik vooral mee moest oppassen.

Jammer dat wethouder Vreeswijk deze uitdaging niet is aangegaan. Ik wil niet zeggen dat hij het had moeten regelen en dat is ook duidelijk vermeld tijdens de behandeling van deze motie. Het ging ons als GBS alleen om een helpende hand. Ergens in ons achterhoofd hadden wij het idee dat de SWO wel een helpende hand van buitenaf kon gebruiken. Bovendien kan een wethouder soms andere deuren openen die voor SWO gesloten blijven. Het gemeentebestuur heeft ook wel degelijk een verantwoording hierin. Niet alleen omdat iedereen het thuis zo lang mogelijk dient te plooien maar ook omdat SWO subsidie ontvangt mede op grond van Tafeltje Dekje.

Vooraf aan de raadsvergadering van 26 mei voelde Vreeswijk zich echter wel geroepen om te melden dat hij druk in overleg was met SWO en anderen om Tafeltje Dekje te redden. Waarom toen ineens wel???? En in tegenstelling tot wat hij op 7 april had gezegd bleek nu dat hij pas net daarvoor contact had gehad met SWO.

Ik wil het zo graag volgen……maar op dit punt lukt het mij echt niet. Het gemeentebestuur maakt zich meer zorgen over de grassprieten op de sportvelden dan een goede maaltijdvoorziening voor hen die dat broodnodig hebben!!

Henny van Dijk

U kunt terugluisteren wat er is gezegd op 7 april 2016 en 26 mei 2016; beide keren is dit onderwerp aan het begin van de vergadering aan de orde gekomen.Terug naar het archiefoverzicht

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni 2022]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart 2022]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart 2022]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari 2022]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari 2022]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...