Coalitieakkoord zonder nieuwe ambities

8 mei 2014

SGP, CDA en CU hebben het coalitieakkoord voor de komende 4 jaar gepresenteerd. Bij de behandeling in de extra ingelaste raadsvergadering bleek dat de christelijke coalitie weinig nieuwe ideeën en ambities had kunnen bedenken, ondanks dat men er ruimschoots de tijd voor had genomen.

Begin 2011 waren wij zelf heel trots op ons coalitieakkoord (CA). Het was nieuw en vol met frisse, originele ideeën en inmiddels is daarvan 95% gerealiseerd. In het nu voorliggende CA zien we dat die de beleidslijn wordt voortgezet, maar dat het ontbreekt aan aanvullende ambities.

Er zijn wel een aantal christelijke thema’s tussen de regels door ingevoegd. Verder zijn er vooral veel gortdroge teksten ingevoegd waardoor het CA verre van SMART te noemen is.

We zijn blij met teksten als “Als onderwerpen niet verder worden benoemd wordt het bestaande beleid voortgezet”. De grap is dat de meeste wel genoemde zaken ook een voortzetting zijn van het bestaande beleid. Beter goed gejat dan…

Dus wij zouden heel erg blij moeten zijn met dit CA, afgezien van de vele nietszeggend teksten die het een taai stuk maken. Hebben ze dan helemaal niets nieuws geschreven? Nou, dat ook weer niet. Een aantal goede punten uit de verkiezingsprogramma’s van de oppositiepartijen (vooral de onze) zijn opgenomen om zo “goodwill” bij de oppositie te kweken. Slim en overigens niets mis mee. Maar er zijn ook bedenkelijke zaken toegevoegd, waar wij in de raadsvergadering de vinger bij gelegd hebben.

Voordat we daar op in gaan, willen we de SGP, CDA en CU feliciteren met de gevormde coalitie en het gepresenteerde CA. We weten zelf hoeveel tijd en energie zo’n proces kost. Ondanks de onderlinge meningsverschillen mag je er van uit gaan dat ook zij zich naar hun beste inzicht inzetten om ons mooie dorp te besturen. Dat is een felicitatie waard.

Bij plan Weijdelaar zien we verbeteringen, maar maken we ons wel zorgen over de voortgang van het project. Natuurlijk hebben we te maken met overheidsregels en zijn we mede afhankelijk van andere partijen als Ena, Norschoten en Woonstede. Maar waarom eerst verbouwen en daarna pas nieuwbouw? Waarom 50 eruit en 30 erin, waar blijven die 20 mensen dan?

Naast de woningbouw op eigen gronden (die bij ons voorrang kreeg) wil deze coalitie ook andere projectontwikkelaars de kans geven om hun gronden te exploiteren. Dus gaan ze de gemeente beconcurreren en hierdoor raken zij de woningen op gemeentegrond moeilijker kwijt wat volgens ons niet in het belang is van de inwoners van Scherpenzeel. Naar ons idee een dom besluit en vooral zeer opmerkelijk en verdacht omdat dit in geen enkele verkiezingsprogramma  van de christelijke partijen stond. (vorm van kiezers bedrog?) Het voegt dus niets toe aan de gemeentelijke projecten, hoewel de coalitie ons dat wel graag wil laten denken. Of is de vriendjespolitiek nu al weer terug in Scherpenzeel?

Ook wil men een oplossing voor wisselende bouwhoogten? We gaan het niet eens uitleggen, maar het is een prachtig voorbeeld van een stokpaardje van het CDA, wat slechts een uitvoeringszaak is die in het geheel niet in een CA thuishoort. Spijkers op laag water zoals we dat gewend zijn van het CDA. In die lijn zien wij ook het technische snufje van de BOA’s waarmee men kan zien of je al een waarschuwing hebt gehad of dat het je eerste vergrijp is.

In de vorige periode hebben we dikwijls met kromme tenen aangehoord dat wethouder Vreeswijk weer een onderzoek ging starten voor het verkeer en er ondertussen geen voortgang was in de plannen. Ook in dit CA staat dat we weer het sluipverkeer gaan monitoren. Hou er over op en ga wat doen, is ons advies.

Over sport, evenementen, jeugd en het zwembad worden vele vage zinnen geschreven. Het zijn sjieke woorden om te zeggen : “We gaan erop bezuinigen!”. Let op onze woorden. Er volgen straks impopulaire maatregelen die men nu nog niet duidelijk durft uit te spreken.

Er staan natuurlijk ook goede zaken in waar wij blij mee zijn, zoals het muziekonderwijs, de Breehoek (verpachten), de First Responder en AED’s.

De Jeugd wordt hard aangepakt door deze coalitie, want dat zou nodig zijn. We hebben ons daar vreselijk over opgewonden. Als de politie nu eens serieus aan de slag ging met de drugsoverlast die door iedereen ontkent wordt en als we de jeugd nu eens goede alternatieven bieden om zich te vermaken. De jeugd wordt verwaarloosd. We hebben het al zo vaak gezegd : ”Praat met de jeugd in plaats van over de jeugd en je zult je verbazen”.

Scherpenzeel blijft zelfstandig wordt er in het CA geschreven en daar zijn wij blij mee. Maar zorg dan wel dat de sterke financiële positie die we de afgelopen jaren hebben verworven niet verkwanseld wordt. En het feit dat zij met 3 wethouders gaan werken (2,3 fte), terwijl ze dat in de veel grotere gemeente Woudenberg met 2 wethouders doen is geen goed voorteken.

We missen in het CA een duidelijk beleid voor de participatiewet (slechts 4 zinnen), recreatie en toerisme (slechts 3 zinnen over Platteland Anders) en beleid op armoede (bv voedselbank)

Kortom de basis voor dit CA (bestaand beleid) is goed. Maar het bevat te vele saaie teksten, te veel open deuren, te weinig concrete doelen en er wordt te veel om de hete brij heen gedraaid. Tevens gaan ze zaken uitvoeren terwijl dit niet is vermeld in de afzonderlijke verkiezingsprogramma van de CA partijen. Dat had veel beter gekund.

Als constructieve oppositiepartij willen wij toch graag een beleidskader vastleggen voor het nieuwe college, al zijn we het niet met alles eens. Tenzij er natuurlijk echte breekpunten in staan die echt niet bij ons gedachtegoed passen. Bij dit CA hadden we over 3 zaken twijfels.

Volgens de SGP, het CDA en de CU zou onze Scherpenzeelse samenleving een cultuuromslag moeten maken en meer moeten denken als een participatiemaatschappij. Dat schoot ons in het verkeerde keelgat. Scherpenzeel is bij uitstek een dorp met veel vrijwilligers en veel mantelzorgers die belangenloos omzien naar hun naasten. Daar kan de politiek nog veel van leren.

In het CA wordt Diaconaal Maatschappelijk Werk genoemd als een identiteitsgebonden vorm van schuldhulp waar structurele subsidie voor gegeven gaat worden. Natuurlijk is het fantastisch dat de kerken dit doen, maar ook andere organisaties doen dat (Humanitas, Nibud, enz). Wij willen dat iedereen daarin gelijk behandeld wordt en dat niet kerkelijke mensen ook een goede voorziening hebben. Het blijft de verantwoording van de gemeente.

In dit CA krijgt de bibliotheek er van langs. Het zou niet financieel gezond zijn en de dienstverlening is niet goed afgestemd op de inwoners. Onze fractie was geschokt. Als er een organisatie goed loopt, is het de bibliotheek. Het is de meest actieve en ondersteunende voorziening in de Breehoek. Waarom deze beledigende toon?

Nadat er schoorvoetend door het college nuancerende antwoorden werden gegeven op onze vragen over deze 3 breekpunten en werd toegezegd dat er niet op de bibliotheek bezuinigd zou worden, zijn wij akkoord gegaan met dit CA.

Onze fractie zal constructief meewerken aan de goede dingen en waakzaam zijn over de twijfelachtige uitspraken, namens en in belang van de grootste groep kiezers in dit dorp.

Wij wensen deze coalitie en dit college succes met de uitvoering van dit CA. 

Wees een billijk bestuur voor alle inwoners van dit mooie dorp.

De fractie van GemeenteBelangen Scherpenzeel.Terug naar het archiefoverzicht

Nieuws

Nieuwe coalitie GBS en SGP wil “Samen vooruit”. [14 juni 2022]
Met gepaste bescheidenheid, maar ook met trots en enthousiasme presenteren GemeenteBelangen Scherpen...

GBS voortouw in coalitievorming [19 maart 2022]
Op de verkiezingsavond kondigde de grootste partij, GemeenteBelangen Scherpenzeel, al aan het voorto...

Zwarte Land 2, standpunt van GBS [14 maart 2022]
We hebben in de campagnetijd gemerkt dat stemmingmakerij en framing over ZW2 het werkelijke beel...

GBS stelling 04 - Scherpenzeelse Krant [15 februari 2022]
Stelling 04: Doorgaand verkeer moet uit het centrum worden geweerd, het autoluw maken van het c...

GBS stelling 03 - Scherpenzeelse Krant [8 februari 2022]
Stelling 03: Liever langer aan het gas, dan een groot warmtenet of hoge windturbines. Grote ...